درباره ما

باشگاه مشتریان نیکراد بستری برای ارائه کش‌بک و یک کانال تبلیغاتی برای تولیدکنندگان است.
ما در باشگاه مشتریان نیکراد تلاش می‌کنیم تا:
واسطه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را حذف کنیم.
به برقراری ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کنیم.
بستری مناسب فروش برای صنعت فراهم کنیم.
به بزرگترین شبکه رساندن مستقیم پروموشن از تولیدکننده به مصرف کننده تبدیل شویم.
با ایجاد زیرساختی جامع به گردآوری اطلاعات خرید مشتریان و تحلیل آنها در ایران برای تولیدکنندگان بپردازیم.